RADWAG REGION LUBUSKIOd wielu lat specjalizuje się w dystrybucji i serwisie wag polskiego producenta wag ZMP "Radwag". Od 1994r. jest w woj. lubuskim jedynym Autoryzowanym Przedstawicielem ZMP "Radwag".

Zapewniamy Państwu

Bogatą ofertę Ponad 200 różnych typów wag. Od wag analitycznych do wag samochodowych, między innymi :
 • wagosuszarki i wagi liczące,
 • urządzenia do Kontroli Towarów Paczkowanych (pozwalające użytkownikowi stosować znak "e"),
 • wagi do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (oznaczone znakiem "Ex"),
 • wzorce masy.
Wysoką jakość produktów Potwierdzoną :
 • zatwierdzeniem typu Głównego Urzędu Miar,
 • certyfikatem OIML,
 • prawem do oznaczania produktów znakiem CE,
 • spełnieniem wymagań systemu ISO.
Gwarancję Standard to 24 miesiące od daty sprzedaży.
Wiarygodność Prowadzimy działalność od 1988r.
Z rozprowadzanych przez nas wag korzystają m.in. zakłady górniczo-hutnicze, mięsne, przetwórstwa drewna, placówki służby zdrowia, uczelnie, poczta, apteki, wojsko, policja, urzędy kontroli państwowej, banki, sądy.
Można je spotkać wszędzie tam, gdzie wymagana jest dokładność i niezawodność.
Fabryczne ceny Podano w zamieszczonym na naszej stronie cenniku.
Serwis Obejmujący :
 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
 • okresowe (cykliczne) wizyty diagnostyczno-kontrolne,
 • przedlegalizacyjne przeglądy wag i legalizację wag,
 • wzorcowanie wag,
 • fachowe doradztwo związane z zakupem i użytkowaniem wag, także w ramach systemu ISO.
tel. kom. 0609 413 597
tel./fax (068) 320 86 98